Ako radíme naše produkty

Produkty sú na webe BIBLOO radené pomocou algoritmu, ktorý vo svojej podstate každému produktu priraďuje na základe komplexného výpočtu určitú numerickú hodnotu.
Na základe tejto hodnoty sú potom produkty radené za sebou. Výšku tejto numerickej hodnoty ovplyvňujeme na základe rôznych atribútov: počet dnes predaných kusov, sezónnosť produktu, výška aktuálnej zľavy.

Existuje tiež možnosť produkty prioritizovať alebo naopak upozaďovať na základe ich značky a kategórie. Administračný systém BIBLOO taktiež umožňuje produkty „bonusovať“ na základe počtu zobrazení detailu produktu a za lepší pomer návšteva/predaj.

Web BIBLOO navyše používa personalizáciu, čiže zaznamenáva správanie zákazníka na webe a snaží sa mu pri opakovaných návštevách ponúknuť produkty podobné tým, o ktoré prejavil v minulosti záujem ich prezeraním, prípadne kúpou.

Hore